Oefeningen rekenen 4 (WF04)

 

1.    Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen

2.    Inzicht in getallen tot 1 miljoen

3.    Negatieve getallen

4.    Breuken

5.    Procent

6.    Verhoudingen

7.    Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

8.    Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken

9.    Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen

10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen

11. Handig rekenen

12. Meten

13. Tijd

14. Geld

15. Schaal

16. Kaart Lezen

17. Oppervlakte – omtrek

18. Meetkunde

19. Tabellen en grafieken

20. Vraagstukken


 

1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen

 

Oefening

Resultaat

Getallen uitspreken

 

Getallenlijn – maak taak 1,2 en 3- klik op de getallenlijn

 

Getallenlijn (2)Kies ‘decimals’, en dan oefening 1,2 en 3 van de rechtse kolom. Sleep de pijl naar de juiste plaats.

 

 

2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen

 

Oefening

Resultaat

Getallen splitsen TD, D, H, T en E

 

Getallen splitsen TD, D, H, T en E (2)

 

Decimale getallen splitsen

 

Decimale getallen splitsen (2)

 

 

3. Negatieve getallen

 

Oefening

Resultaat

Thermometer

 

Getallen rangschikken – klik in volgorde, het kleinste getal eerst. 

 

 

4. Breuken

 

Oefening

Resultaat

Breuk van een getal

 

Breuk van een getal (2)

 

Breuk van een hoeveelheid

 

Breuk van geld

 

Breuk van gewicht

 

Breuk van een geheel – klik op start en dan op 2 plaatjes die hetzelfde zijn

 

Breuk op de getallenlijn – kies ‘fractions’, dan ‘proper fractions’ en dan oefening 1 en 2 van de rechtse kolom. Sleep de pijl naar de juiste plaats.

 

Breuken rangschikken

 

Breuken rangschikken (2)

 

·        Breuken rangschikken (3)

 

 

Kies altijd de grootste breuk  - begin met ‘play easy’

 

Breuken vergelijken

 

Breuken vergelijken (2)

 

Breuken vergelijken (3)

 

Breuken vergelijken (4)

 

Breukenstrook

 

Gelijkwaardige breuken

 

Gelijkwaardige breuken –sleep de breuken en de plaatjes die hetzelfde waard zijn in één cirkel.

 

Vraagstukken breuken

 

Welke breuk zie je?

 

 

5. Procent

 

Oefening

Resultaat

Betekenis van procent in het dagelijks leven

 

Één procent

 

Procent berekenen

 

Procent berekenen (2)

 

Procent berekenen (3)

 

Procenten

 

 

6. Verhoudingen

 

Oefening

Resultaat

De regel van 3

 

De regel van 3 (2)

 

De regel van 3 (3)

 

De regel van 3 (4)

 

Verhoudingen vereenvoudigen

 

Introductie verhoudingstabel

 

Gebruik verhoudingstabel

 

Invullen verhoudingstabel

 

 

7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

 

Oefening

Resultaat

Procenten - breuken

 

Procenten - breuken(2)

 

Procenten - breuken (3)

 

Procenten – breuken (4)

 

Procenten – breuken (5)

 

Procenten – breuken –decimale getallen sleep de breuk, procent en kommagetal met dezelfde waarde in één cirkel.

 

Breuken – kommagetallen klik op ‘proper fractions. Easy’ Schuif het ‘nestje’ zonder klikken op de juiste plaats. Klik dan.

 

 

8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken

 

Oefening

Resultaat

Breuken - verhoudingen

 

Memory Procenten en verhoudingen

 

Memory breuken - verhoudingen

 

Memory breuken - verhoudingen (2)

 

Koude schotel

 

 

9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen

 

Hoofdrekenen

Oefening

Resultaat

Aftrekken kommagetallen

 

Aftrekken kommagetallen (2)

 

Optellen kommagetallen

 

Optellen kommagetallen (2)

 

optellen en aftrekken kommagetallen

 

Samen 100 – samen 1 speel tot en met  level 4

 

Schatten – kies onder instellingen optellen en optellen en aftrekken

 

Schatten boodschappen – doe opdracht 1 en 2

 

Tellen met sprongen

 

Tellen met sprongen (2)

 

 

Cijferen

Oefening

Resultaat

Cijferen met kommagetallen

 

Cijferen met kommagetallen (2)

 

Cijferen met kommagetallen (3)

 

Cijferen met kommagetallen (4)

 

Cijferen met kommagetallen (5)

 

Cijferen tot 1 miljoen -  stel in op 1.000.000 en + en -

 

 

10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen

 

Hoofdrekenen

Oefening

Resultaat

Delen

 

Delen

 

Delen met rest

 

Delen door 5, 10, 50, 100

 

Schat de uitkomst van de deling

 

Vermenigvuldigen en delen – stel in op x en :, kies het getal

 

Vermenigvuldigen en delen (2)

 

Vermenigvuldigen en delen (3)stel in op x en :, kies het getal

 

Vermenigvuldigen en delen (4)

 

Vermenigvuldigen met 5, 9, 11 en 15

 

Vermenigvuldigen met schema

 

 

Cijferen

Oefening

Resultaat

Cijferen vermenigvuldigen tot 100.000 – instellen op 100.000

 

Cijferen vermenigvuldigen tot 1 miljoen

 

Delen in stappen

 

 

11. Handig rekenen

 

Oefening

Resultaat

Getallenfabriek

 

Snel rekenen aftrekken- kies niveau 1 of 2

 

Snel rekenen plus en min – kies niveau 1 of 2

 

Snel rekenen delen kies niveau 1 of 2

 

Snel rekenen vermenigvuldigen en delenkies niveau 1 of 2

 

Handig rekenen plus en min

 

Handig rekenen met +, -, x en : klik op ‘submit als je de oefening opgelost hebt.

 

Handig rekenen met haakjes typ de oplossing in en klik op ‘submit’

 

Handig rekenen met haakjes (2)

 

Handig vermenigvuldigen

 

Hoofdrekenen x5, x 9, x 11, x 15

 

Hoofdrekenen x 5 en x 50

 

Handig rekenen vermenigvuldigen en delen

 

Rekentaal

 

Rekentaal (2)

 

Rekentaal (3)

 

Rekentaal (4)

 

Rekentaal (5)

 

Rekentaal (6)

 

Rekentaal (7)

 

Rekentaal (8)

 

Rekentaal (9)

 

Rekentaal (10)

 

Rekentaal (11)

 

Rekentaal (12)

 

Rekentaal (13)

 

Vermenigvuldigen met 5, 10, 50 en 100

 

Volgorde van bewerkingen

 

Volgorde van bewerkingen (2)

 

Volgorde van bewerkingen (3)

 

 

12. Meten

 

Lengte

Oefening

Resultaat

Juiste maat kiezen

 

Lengtematen begrippen

 

Lengtematen omzetten- kies met welke maten je wil werken

 

Lengtematen omzetten (2)

 

Lengtematen omzetten (3)

 

Lengtematen omzetten (4)

 

Lengtematen omzetten (5)

 

Lengtematen omzetten (6)

 

Lengtematen omzetten (7)

 

Lengtematen omzetten (8)

 

Lengtematen omzetten (9)

 

Lengtematen omzetten (10)

 

Lengtematen omzetten (11)

 

Lengtematen omzetten (12)

 

Lengtematen omzetten (13)

 

Lengtematen omzetten (14)

 

Lengtematen omzetten (15)

 

Lengtematen omzetten (16)

 

Lengtematen omzetten (17)

 

Lengtematen omzetten (18)

 

Lengtematen rangschikken

 

Rekenen met lengtematen

 

Rekenen met lengtematen (2)

 

 

Gewicht

Oefening

Resultaat

Gewichtsmaten omzetten - uitleg

 

Gewichtsmaten omzetten (2)

 

Gewichtsmaten omzetten (3)

 

Rangschikken gewichtsmaten

 

 

Inhoud

Oefening

Resultaat

Inhoudsmaten omzetten

 

Inhoudsmaten omzetten (2)

 

Inhoudsmaten omzetten (3) – vul de maatbekers onder de kraan en giet ze in de trechter.

 

Maatbeker vullen – klik op jouer en dan op de groene knop. Klik op valider om te controleren.

 

Maatbeker vullen (2) – klik op jouer en dan op de groene knop. Klik op valider om te controleren.

 

 

Verschillende maten

Oefening

Resultaat

maten omzetten

 

maten omzetten (2)

 

maten omzetten (3)

 

Maten omzetten memory

 

Rekenen met maten

 

Schatten

 

Schatten (2)

 

Schatten (3)

 

Schatten (4)

 

Uitleg het metrieke stelsel

 

 

13. Tijd

 

Oefening

Resultaat

Tijdsduur

 

Tijdsduur (2)

 

Tijdsduur (3)

 

Tijdsduur (4)

 

Tijdsduur (5)-maak alle soorten oefeningen

 

Tijdsduur (6)

 

Tijdsduur (7)

 

Tijdsduur (8)

 

 

14. Geld

 

Prijsbewustzijn

Oefening

Resultaat

Hoeveel kost het ongeveer – maak opdracht 2

 

Hoeveel kost het ?leg geld tot de balk groen kleurt

 

 

Rekenen met geld

Oefening

Resultaat

Aan de kassa

 

Rekenen met geld

 

Rekenen met geld (2)

 

Rekenen met geld (3)

 

Schatten boodschappen maak opdracht 1 en 2

 

Schatten

 

 

15. Schaal

 

Oefening

Resultaat

Schaalberekening

 

Schaalberekening (2)

 

Schaalberekening (3)

 

 

16. Kaartlezen

 

Oefening

Resultaat

Coördinaten

 

Coördinaten (2)

 

Coördinaten (3) – zet de spin op de juiste coördinaten

 

Coördinaten (4) klik op jouer en dan op de groene pijl. Kies een oefening

 

Coördinaten (5) klik op jouer en dan op de groene pijl. Kies een oefening

 

Coördinaten (6)  klik op jouer en dan op de groene pijl. Kies een oefening

 

Coördinaten (7) - klik op jouer en dan op de groene pijl. Kies een oefening

 

Robot maak alle opdrachten

 

Koers

 

Route – maak alle opdrachten

 

Tipover – probeer alle opdrachten (met het pijltje)

 

 

17. Oppervlakte – omtrek

 

Omtrek

Oefening

Resultaat

Hekken

 

 

Oppervlakte

Oefening

Resultaat

Oppervlakte berekenen

 

Oppervlakte berekenen (1)

 

Oppervlakte berekenen (3)

 

Oppervlakte berekenen (4)

 

Oppervlakte berekenen (5)

 

Oppervlakte berekenen (6)

 

Oppervlakte berekenen (7)

 

Oppervlakte berekenen (8)

 

Oppervlakte berekenen (9)

 

Oppervlakte berekenen (10)

 

Oppervlakte berekenen (11)

 

Oppervlaktematen omzetten

 

Oppervlaktematen omzetten (2)

 

Oppervlaktematen omzetten (3)

 

Rekenen met oppervlakte

 

 

18. Meetkunde

 

Oefening

Resultaat

Bouw een muurtje

 

Drie tegen vijf – klik op help voor meer uitleg

 

Aanzichten

 

Aanzichten (2)

 

Bouwen met blokken

 

Bouwen met blokken (2)

 

Blokkenhuizen programmeren

 

Driehoeken

 

Eigenschappen van vlakke figuren

 

Eigenschappen van vlakke figuren (2)

 

Fotograaf

 

Grondplan

 

Namen van vlakke figuren

 

Spiegelen

 

Tel de blokjes

 

Tel de blokjes (2)

 

Tel de blokjes (3)

 

Tel de blokjes (4)

 

Tel de blokjes (5)

 

Tel de blokjes (6)

 

Tel de blokjes (7)

 

Tel de blokjes (8)

 

Tel de blokjes (9)

 

Veelhoeken

 

Vertikaal – horizontaal

 

De Toren van Hanoi

 

 

19. Tabellen en grafieken

 

Oefening

Resultaat

grafieken

 

grafieken - tabellen

 

grafieken – tabellen (2)

 

grafieken – tabellen (3)

 

grafieken – tabellen (4)

 

winst en verlies

 

 

20.Vraagstukken

 

Oefening

Resultaat

edelstenen

 

Hersenbreker – kies het aantal kaarten en het getal.

 

Hoofdrekenen

 

Hoofdrekenen (2)

 

Hoofdrekenen (3)

 

Intelligentieoefeningen

 

Kakuro

 

Kopen en verkopen

 

Kwaliteitsverkoop bij Fernand

 

Meten op het strand

 

Rekenraadsels

 

Test jezelfmaak alle testen

 

Test jezelf (2) – maak alle testen

 

Test jezelf (3) – maak alle testen

 

Test jezelf (4) maak alle testen

 

Test jezelf (5) maak alle testen

 

Test jezelf (6) – maak alle testen

 

Vraagstuk deelbaarheid

 

Vraagstuk deelbaarheid (2)

 

Vraagstukken meten

 

Vraagstukken afronden van kommagetallen

 

 

Waarschijnlijkheid

Oefening

Resultaat

Kansberekening

 

Waarschijnlijkheidsvraagstukken – maak vanaf 18