Naam:

                                                                                              Description: Description: Beschrijving: Beschrijving: http://cbeantwerpen.classy.be/Iconen/Icoon-printer.jpg

Oefeningen Wiskunde 1 (WD 01)

 

1.    Basisbewerkingen met natuurlijke en kommagetallen


2.    Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen


3.    Procent


4.    Relatie tussen breuken- procenten en decimale getallen


5.    Verhoudingen

 

 

  1. Machten en vierkantswortels


  2. Rekenen met letters


8.    Meten


9.    Meetkunde


10. Tabellen en grafieken


11. Vraagstukken

 

 

 

1. Basisbewerkingen met natuurlijke en kommagetallen

 

Basisbewerkingen met natuurlijke getallen

Oefening

Resultaat

Terminologie van bewerkingen

Som van opeenvolgende getallen- klik eerst op: Meer uitleg klik hier.

Hoofdrekenen

 

Basisbewerkingen met kommagetallen

Oefening

Resultaat

Hoofdrekenen met kommagetallen

Kommagetallen vermenigvuldigen met 10 – 100 – 1000

Vermenigvuldigen kommagetallen

Vermenigvuldigen kommagetallen (2)

Vermenigvuldigen met en delen door 10 -100 – 1000

Vermenigvuldigen en delen van kommagetallen

Delen door 0,1 – 0,01 – 0,001

Delen door 10 – 100 en 1000

Delen door 10 – 100 en 1000(2)

Quotiënt schatten

Basisbewerkingen kommagetallen

 

Basisbewerkingen kommagetallen (2)

Basisbewerkingen kommagetallen (3)

Basisbewerkingen kommagetallen (4)- klik op openen-kies één van de 4 basisbewerkingen onderaan- bij stoppen klik niet opslaan bij de vraag wijzigingen opslaan.

Basisbewerkingen kommagetallen (5) klik op openen-kies één van de oefeningen onderaan- bij stoppen klik niet opslaan bij de vraag wijzigingen opslaan.

Basisbewerkingen kommagetallen (6)

Basisbewerkingen kommagetallen (7)

Basisbewerkingen kommagetallen (8)

Basisbewerkingen kommagetallen (9)

Basisbewerkingen kommagetallen (10)

Kommagetallen afronden

Kommagetallen afronden (2)- rond af tot op hondersten. Klik op 2 getallen die dan hetzelfde zijn.

Kommagetallen afronden (3)- rond af tot op éénheden. Klik op 2 getallen die dan hetzelfde zijn.

 

2. Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

 

Deelbaarheid

Oefening

Resultaat

Uitleg deelbaarheid

Delers

Deelbaarheid van natuurlijke getallen

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (2)

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (3)

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (4)

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (5)

Deelbaarheid van natuurlijke getallen (6)

 

Grootste gemene deler- kleinste gemeen veelvoud

Oefening

Resultaat

Grootste gemene deler

Veelvouden, kleinste gemeen veelvoud

Kleinste gemeen veelvoud

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud

 

Bewerkingen met breuken

Oefening

Resultaat

Bewerkingen met breuken uitleg

Breuken optellen

Gemengde breuken optellen

Gemengde breuken aftrekken

Breuken aftrekken

Breuken optellen en aftrekken

Breuken optellen en aftrekken (2)

Bewerkingen met breuken  - scrol naar beneden voor de verschillende oefeningen.

Bewerkingen met breuken (2) – kies wat je wil oefenen.

 

Bewerkingen met breuken en breuken vereenvoudigen- maak van alle onderwerpen oefeningen, maar niet met negatieve breuken

Bewerkingen met breuken en Breuken vereenvoudigen (2) - maak van alle onderwerpen oefeningen, maar niet met negatieve breuken

Breuk maal breuk

Natuurlijk getal maal ½

Breuk maal natuurlijk getal

Breuk maal natuurlijk getal (2)

Gemengde breuk maal gemengde breuk

Natuurlijk getal delen door breuk

Breuk delen door 2

Gemengde breuken delen door 2

Gemengde breuken delen

Gemengde breuken delen (2)

Breuken benoemen en vereenvoudigenmaak alle oefeningen – kies met de pijlen

Breuken splitsen

Breuken vereenvoudigen

Breuken vereenvoudigen (2)

Breuken vereenvoudigen en vergelijken

Gemengde breuken vergelijken Kies ‘fractions’ en dan ‘improper fractions’ of ‘mixed fractions’

Rekenen met halven

 

Breuken allerlei

Oefening

Resultaat

Terminologie breuken en rekenen met breuken

 

3. Procent

 

Oefening

Resultaat

Procent

Procent – kies de oefeningen

Korting

Vraagstukken procent typ je naam en klik op start

 

4. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

 

Oefening

Resultaat

Breuken – (komma) getallen –probeer alle oefeningen

Breuken,procenten en kommagetallen

Gelijkwaardigheid breuken, procenten en kommagetallen

Procent splitsen

 

5. Verhoudingen

 

Oefening

Resultaat

Regel van 3

Regel van 3 (2)

Regel van 3 (3)

Regel van 3 (4)

Vraagstukken verhoudingen

Vraagstukken ongelijke verdeling

Recht en omgekeerd evenredig

 

6. Machten en vierkantswortels

 

Oefening

Resultaat

Introductie Machten

Vierkantswortels - maak de onderste oefening

 

 

7. Rekenen met letters

 

Oefening

Resultaat

Rekenen met letters

Algebra spel

 

8. Meten

 

Herhaling lengtematen

Oefening

Resultaat

Lengtematen omzetten

 

Oppervlaktematen en inhoudsmaten

Oefening

Resultaat

Eenheden omzetten – kies Area en Volume

Het metrieke stelsel

Engelse maten

 

Oppervlakte – en landmaten

Oefening

Resultaat

Oppervlakte – en landmaten omzetten

Oppervlakte – en landmaten omzetten (2)

Oppervlaktematen omzetten

Oppervlaktematen omzetten (2)

Oppervlaktematen rangschikken

 

inhoud – en volumematen

Oefening

Resultaat

Inhoudsmaten

Inhoudsmaten en volumematen omzetten

Inhoudsmaten en volumematen omzetten (2)

Inhoudsmaten en volumematen omzetten (3)

Inhoudsmaten omzetten

Inhoudsmaten omzetten (2)

Volumematen omzetten

Inhoudsmaten rangschikken

 

Oppervlakte- omtrek en inhoud/volume berekenen

Oefening

Resultaat

Formules omtrek – oppervlakte- en inhoudsberekening

Formules oppervlakteberekening

Omtrek berekenen

Oppervlakte en omtrek berekenen

Oppervlakte van en driehoek berekenen-klik op ‘start the task’. Alle afmetingen zijn in cm.

Oppervlakte van een parallellogram  klik op ‘start the task’. Alle afmetingen zijn in cm

Volume berekenen

Volume berekenen (2)

Volume berekenen (3)

 

Hoeken

Oefening

Resultaat

Hoeken schattenstel de gevraagde hoek in met de schuifknop beneden rechts

Oefeningen op hoeken

Soorten hoeken

 

9. Meetkunde

 

Begrippen

Oefening

Resultaat

Delen van ruimtefiguren

                                                          

Eigenschappen van vlakke- en ruimtefiguren

Oefening

Resultaat

Diagonalen

Kenmerken van driehoeken

Kenmerken van vlakke figuren

Kenmerken van vlakke figuren (2)

Kenmerken van vierhoeken

Kenmerken van ruimtefiguren

Ontvouwing ruimtefiguren

Ontvouwing ruimtefiguren (2)

 

Ruimtefiguren

Oefening

Resultaat

Namen ruimtefiguren

Herkennen van ruimtefiguren

 

10. Tabellen en grafieken

 

Oefening

Resultaat

Hoe maak je een grafiek? – uitleg klik op T bij hoofdstuk 3 grafieken

Grafiek lezen - maak oefeningen bij alle onderwerpen

Grafieken en diagrammen- uitleg– uitleg: beantwoord de vragen en klik dan op het vakje bij het cijfer

Grafieken en diagrammen- maak de oefeningen van grafieken en diagrammen

 

Diagrammen

 

11. Vraagstukken

 

Oefening

Resultaat

Getallenlijn – kies wat je extra wil oefenen

Herhalingsoefeningen

Hoofdrekenen met komma, procent en breuken

Inkoopprijs – winst – verlies – verkoopprijs

Kies een raadsel

Meten op het strand

Rekenkruiswoord

Vraagstukken

Vraagstukken (2)

Vraagstukken (5)

Het gemiddelde

Het gemiddelde (2)

Schuifpuzzels