Naam:

                                                                                              Description: Description: Beschrijving: Beschrijving: http://cbeantwerpen.classy.be/Iconen/Icoon-printer.jpg

Oefeningen rekenen 4 (WF04)

 

1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen


2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen


3. Negatieve getallen


4. Breuken


5. Procent


6. Verhoudingen


7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen


8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken


9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen


10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen


11. Handig rekenen


12. Meten


13. Oppervlakte – omtrek


14. Tijd


15. Geld


16. Schaal


17. Kaart Lezen


18. Meetkunde


19. Tabellen en grafieken


20. Vraagstukken

 

 

 

1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen

 

Oefening

Resultaat

Getallen uitspreken

Getallenlijn – kies instellen en dan ‘doelgetal heeft 1 of 2 cijfers achter de komma’. Kies ‘vaste getallenlijn en vul 2 opeenvolgende getallen in (bijv 18 en 19). Klik dan op ‘begin spel’

Getallenlijn (2)Kies ‘decimals’, en dan oefening 1,2 en 3 van de rechtse kolom. Sleep de pijl naar de juiste plaats.

Voor en na

 

2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen

 

Oefening

Resultaat

Inzicht in getallen tot 100.000

Getallen splitsen TD, D, H, T en E

Getallen splitsen TD, D, H, T en E (2)

Decimale getallen splitsen

Decimale getallen splitsen (2)

 

3. Negatieve getallen

 

Oefening

Resultaat

Thermometer

Getallen rangschikken – klik in volgorde, het kleinste getal eerst.

Groter en kleiner – vul 100 in en kies dan ‘groter en kleiner’

 

Grootste en kleinste

 

Negatieve getallen

 

4. Breuken

 

Oefening

Resultaat

Breuk van een getal

Breuk van een getal (2)

Breuk van een hoeveelheid

Breuk van geld

Breuk van gewicht

Breuk van een geheel – klik op start en dan op 2 plaatjes die hetzelfde zijn

Breuk van een geheel (2)- vul in welk deel je over hebt. Klik op ‘check’ om te controleren, op ‘next’ voor de volgende oefening.

Breuk van een geheel (3)- leg de juiste breuk op het juiste plaatje

Breuk op de getallenlijn – kies ‘fractions’, dan ‘proper fractions’ en dan oefening 1 en 2 van de rechtse kolom. Sleep de pijl naar de juiste plaats.

Breuken rangschikken

Breuken rangschikken (2)

Breuken rangschikken (3)

Kies altijd de grootste breuk - begin met ‘play easy’

Breuken vergelijken

Breuken vergelijken (2)

Breuken vergelijken (3)

Breuken vergelijken (4)

Breukenstrook

Gelijkwaardige breuken

Gelijkwaardige breuken –sleep de breuken en de plaatjes die hetzelfde waard zijn in één cirkel.

Gelijkwaardige breuken (3)- leg de breuken die hetzelfde zijn op elkaar

Vraagstukken breuken

Welke breuk zie je?

 

5. Procent

 

Oefening

Resultaat

Betekenis van procent in het dagelijks leven

Inzicht in procent

Procent berekenen – kies een oefening

Procent berekenen (2)

Procent berekenen (3)

Procent berekenen(4)

Procent berekenen (5)

 

Rente berekenen

 

 

6. Verhoudingen

 

Oefening

Resultaat

De regel van 3

De regel van 3 (2)

Verhoudingen - vraagstukken

 

Verhoudingen vereenvoudigen

Introductie verhoudingstabel

Gebruik verhoudingstabel

Invullen verhoudingstabel

Verhoudingen

 

7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

 

Oefening

Resultaat

Procenten - breuken

Procenten - breuken(2)

Procenten - breuken (3)

Procenten – breuken – decimale getallen  kies percenten en breuken of percenten en kommagetallen

Procenten – breuken –decimale getallensleep de breuk, procent en kommagetal met dezelfde waarde in één cirkel.

Procenten-breuken-decimale getallen- hang de procenten, breuken en decimale getallen op de juiste plaats

Breuken – decimale getallenklik op ‘proper fractions. Easy’ Schuif het ‘nestje’ zonder klikken op de juiste plaats. Klik dan.

 

8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken

 

Oefening

Resultaat

Breuken - verhoudingen

Koude schotel

 

9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen

 

Hoofdrekenen

Oefening

Resultaat

Optellen kommagetallen

 

Optellen kommagetallen(2)

 

Aftrekken kommagetallen

Aftrekken kommagetallen (2)

optellen en aftrekken kommagetallen

Samen 100 – samen 1 speel tot en met level 4

Schatten – kies onder instellingen optellen en optellen en aftrekken

Tellen met sprongen

Tellen met sprongen (2)

 

Cijferen

Oefening

Resultaat

Cijferen + en - kies + of -

Cijferen met kommagetallen

Cijferen met kommagetallen (2)

Cijferen met kommagetallen (3)

Cijferen met kommagetallen (4)

Cijferen met kommagetallen (5)

Cijferen tot 1 miljoen - stel in op 1.000.000 en + en -

 

10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen

 

Hoofdrekenen

Oefening

Resultaat

Herhalen tafels van vermenigvuldiging Kies de tafels die je wil oefenen en klik op ok. Probeer bij het antwoorden in het groene gebied te blijven.

Snelle tafels Kies het aantal oefeningen en de tijd. Leg de kaartjes op de juiste plaats zodat de som klopt;

 

Herhalen tafels van delenKlik op deel

Delen

Delen

Delen met rest

Delen door 5, 10, 50, 100

Vermenigvuldigen en delen – stel in op x en :, kies het getal

Vermenigvuldigen en delen (2)

Vermenigvuldigen en delen (3) – stel in op x en :, kies het getal

Vermenigvuldigen en delen (4)

Vermenigvuldigen en delen (5)

 

Vermenigvuldigen met 5, 9, 11 en 15

Vermenigvuldigen met schema

 

Cijferen

Oefening

Resultaat

Cijferen vermenigvuldigen tot 100.000 – instellen op 100.000

Cijferen vermenigvuldigen tot 1 miljoen

Cijferen vermenigvuldigen en delenkies x of :

Delen in stappen

 

11. Handig rekenen

 

Oefening

Resultaat

Getallenfabriek

Snel rekenen vermenigvuldigen en delenkies niveau 1 of 2

Handig rekenen plus en min

Handig rekenen met +, -, x en : klik op ‘submit als je de oefening opgelost hebt.

Handig rekenen met haakjes typ de oplossing in en klik op ‘submit’

Handig rekenen met haakjes (2)

Handig vermenigvuldigen

Hoofdrekenen x5, x 9, x 11, x 15

Hoofdrekenen x 5 en x 50

Handig rekenen vermenigvuldigen en delen

Rekentaal

Rekentaal (2)

Rekentaal (3)

Rekentaal (4)

Rekentaal (5)

Rekentaal (6)

Rekentaal (7)

Rekentaal (8)

Rekentaal (9)

Rekentaal (10)

Rekentaal (11)

Rekentaal (12)

Rekentaal (13)

Vermenigvuldigen met 5, 10, 50 en 100

Volgorde van bewerkingen

Volgorde van bewerkingen (2)

Volgorde van bewerkingen (3)

Reken IQ

 

12. Meten

 

Lengte

Oefening

Resultaat

Juiste maat kiezen

Lengtematen begrippen

Juist afmeten Kies een level. Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken.

 

Juist afmeten(2) Kies een level. Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken.

 

Lengtematen omzetten- kies met welke maten je wil werken

Lengtematen omzetten (2)

Lengtematen omzetten (3)

Lengtematen omzetten (4)

Lengtematen omzetten (5)

Lengtematen omzetten (6)

Lengtematen omzetten (7)

Lengtematen omzetten (8)

Lengtematen omzetten (9)

Lengtematen omzetten (10)

Lengtematen omzetten (11)

Lengtematen omzetten (12)

Lengtematen omzetten (13)

Lengtematen omzetten (14)

Lengtematen omzetten (15)

Lengtematen omzetten (16)

Lengtematen omzetten (17)

Lengtematen omzetten (18)

Lengtematen rangschikken

Lengtematen rangschikken (2)

Rekenen met lengtematen

Rekenen met lengtematen (2)

 

Gewicht

Oefening

Resultaat

Gewichtsmaten omzetten (2)

Gewichtsmaten omzetten (3)

Gewichtsmaten omzetten (4)

Gewichtsmaten omzetten (5) klik op weight en dan op 1 kilogram (g and decimal kg). Klik in een paars vak en vul kg in.

 

Inhoud

Oefening

Resultaat

Inhoudsmaten omzetten

Inhoudsmaten omzetten (2)

Inhoudsmaten omzetten (3) – vul de maatbekers onder de kraan en giet ze in de trechter.

Inhoudsmaten omzetten (4) – klik op het juiste aantal liter.

Inhoudsmaten omzetten (5)

Inhoudsmaten omzetten (6)

Maatbeker vullen – klik op jouer en dan op de groene knop. Klik op valider om te controleren.

Maatbeker vullen (2) – klik op jouer en dan op de groene knop. Klik op valider om te controleren.

Maatbeker vullen (3)

 

Verschillende maten

Oefening

Resultaat

maten omzetten

maten omzetten (2)

Schatten

Schatten (2)

Schatten (3)

Uitleg het metrieke stelsel

 

13. Oppervlakte – omtrek

 

Omtrek

Oefening

Resultaat

Hekken

Omtrek- klik op perimeter, dan op de rechthoek, dan op ‘next’ . Kies level 1,2 of 3

 

Oppervlakte

Oefening

Resultaat

Oppervlakte berekenen

Oppervlakte berekenen (2)

Oppervlakte berekenen (3)

Oppervlakte berekenen (4)

Oppervlakte berekenen (5)

Oppervlakte berekenen (6)

Oppervlakte berekenen (7)

Oppervlakte berekenen (8)

Oppervlakte berekenen (9)- klik op Area, dan op de rechthoek, dan op ‘next’ . Kies level 1,2 of 3

a

Oppervlaktematen omzetten

Oppervlaktematen omzetten (2)

Oppervlakte vergelijken

 

 

14. Tijd

 

Oefening

Resultaat

Tijdsduur

Tijdsduur (2)

Tijdsduur (3)

Tijdsduur (4)

Tijdsduur (5)-maak alle soorten oefeningen

Tijdsduur (6)

Tijdsduur (7)

 

15. Geld

 

Prijsbewustzijn

Oefening

Resultaat

Hoeveel kost het ongeveer

Hoeveel kost het ?leg geld tot de balk groen kleurt

 

Rekenen met geld 

Oefening

Resultaat

Aan de kassa

Rekenen met geld

Rekenen met geld (2) klik de juiste briefjes en munten aan. Als je niet gepast kan betalen , sleep dan een briefje of munt naar ‘wissel’

Rekenen met geld (3)

Rekenen met geld (4)

Schatten boodschappenmaak opdracht 1 en 2

Schatten

 

16. Schaal

 

Oefening

Resultaat

Schaalberekening

Schaalberekening (2)

 

17. Kaartlezen

 

Oefening

Resultaat

Coördinaten

Coördinaten (2)

Coördinaten (3) – zet de spin op de juiste coördinaten

Coördinaten (4) Maak opdracht 1,2,3. Niet makkelijk!

 

Robotmaak alle opdrachten

Koers

Route – maak alle opdrachten

Tipover – probeer alle opdrachten (kies de volgende met het pijltje)

Kerstboom

 

18. Meetkunde

 

Oefening

Resultaat

Bouw een muurtje

Aanzichten

Aanzichten (2)

Bouwen met blokken

Bouwen met blokken (2)

Blokkenhuizen programmeren

Hoeveel blokjes zijn er gebruikt?

Driehoeken

Eigenschappen van vlakke figuren

Eigenschappen van vlakke figuren (2)

Fotograaf

Grondplan

Namen van vlakke figuren

Spiegelen

Tel de blokjes

Tel de blokjes (2)

Tel de blokjes (3)

Tel de blokjes (4)

Tel de blokjes (5)

Tel de blokjes (6)

Tel de blokjes (7)

Tel de blokjes (8)

Tel de blokjes (9)

Veelhoeken

Vertikaal – horizontaal

De Toren van Hanoi

 

19. Tabellen en grafieken

 

Oefening

Resultaat

grafieken - tabellen

grafieken – tabellen (2)

grafieken – tabellen (3)

grafieken – tabellen (4)

winst en verlies

 

20.Vraagstukken

 

Oefening

Resultaat

edelstenen

Hersenbreker – kies het aantal kaarten en het getal.

Hoofdrekenen

Hoofdrekenen (2)

Hoofdrekenen (3) – voor uitleg: klik op het rode vraagteken.

 

Intelligentieoefeningen

Kakuro

Kopen en verkopen

Meten op het strand

Rekenraadsels

Test jezelfmaak alle testen

Test jezelf (2) – kies wat je wil oefenen

Test jezelf (3) – maak alle oefeningen

Vraagstuk deelbaarheid

Vraagstuk deelbaarheid (2)

Vraagstukken meten

Huis

Pizza

Pizza (2)

Pyramide

Pyramide (2)

Pyramide (3)

Pyramide (4)

Pyramide (5)

Pyramide (6)

Twee vierkanten

Vier vierkanten

Vierkant

Vierkant (2)

Vlinder

Vlinder (2)

W

Cirkel – zorg dat in elke cirkel samen 99 staat

 

Waarschijnlijkheid

Oefening

Resultaat

Kansberekening

Waarschijnlijkheidsvraagstukken – maak vanaf 18